Atheist’s Lottery Prayer Answeredvia AtheistMedia blog.

 

Advertisements